Dochodzenia roszczeń dla osób poszkodowanych lub ich rodzin jeżeli osoba pokrzywdzona jest ofiarą przestępstwa

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH

Gabinet często interweniuje jako pełnomocnik strony cywilnej dla rodzin osób, które utraciły życie lub osób poszkodowanych, które odniosły ciężkie obrażenia na skutek przestępstw.

Trzeba wiedzieć, że we Francji funkcjonuje odpowiedni fundusz gwarancyjny, który pokrywa szkody zarówna na zdrowiu jak i ekonomiczne, tak jakby chodziło o normalne ubezpieczenie.

Jest w interesie osób poszkodowanych (lub ich rodzin), od początku interesować się postępowaniem karnym, aby w razie potrzeby wnioskowac o odpowiednie przeprowadzenie dowodów i wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy w procesie.

Chodzi o to, aby w postępowaniu karnym wykazać, że osoba poszkodowana nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia w sposób istotny. Gdyż w przeciwnym wypadku może być pozbawiona odszkodowania lub to odszkodowanie może być zmniejszone.

W praktyce zdarza się często, że przyznanie odszkodowania może nastąpić bez czekania na zakończenie sprawy karnej przez odpowiednią komisję, która działa przy sądzie okręgowym jeżeli z postępowania karnego nie wynika, że osoba pokrzywdzona przyczyniła się w stopniu znacznym do szkody.

W wypadku wątpliwości co do przyczynienia się osoby pokrzywdzonej do szkody, rozpatrzenie sprawy przez komisję następuje po zakończeniu postępowania karnego.

Przed funduszem gwarancyjnym można otrzymać m.in. zapłatę alimentów, jeżeli osoba która była ofiarą np. morderstwa, była zobowiązana do ich płacenia , nie mówiąc o zadośćuczynieniu , czy straty ekonomiczne dla żony/partnerki czy w szczególnych przypadkach dla rodziców jeżeli wykaże się że byli na utrzymaniu ofiary przestępstwa