ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

ODDELEGOWANIE PRACOWNIKOW

19-go stycznia 2021 r. Ministerstwo Pracy wydalo instrukcje (74 strony) dla organow kontrolnych, m. in dla Inspekcji Pracy, ktora okresla w sposob szczegolowy zasady dotyczace pracownikow oddelegowanych.

Jest to dokument niezwykle istotny i w sposob szczegolowy precyzuje obowiazki firm oddelegowujacych jezeli chodzi m. in. o wynagrodzenie i w jakim zakresie francuskie przepisy kodeksu pracy maja zastosowanie do pracownikow oddelegowanych, np. ukladow zbiorowych do okreslenia wszystkich uprawnien pracowniczych.

Daje ona konkretne wskazowki odnosnie skladnikow wynagrodzenia, porownywania wyplaconego wynagrodzenia z tym jakie otrzymuja pracownicy francuscy na tym samym stanowisku.

Precyzuje ona również jakie normy europejskie powinny być stosowane w zakresie bezpieczeństwa , zdrowia i higieny pracy.

Z uwagi na ważność instrukcji radziłbym ściągniecie jej ze strony francuskiego Ministerstwa Pracy podając: INSTRUCTION N° DGT/RT1/2021 du 19.01.2021 

We francuskim miesięczniku ”Droit social 2021”, strona 335 w którym umieszczane są artykuły największych specjalistów prawa pracy ukazał się artykuł Pani Fabienne Muller, wykładowcy z Uniwersytetu ze Strasburga.

Artykuł ten  na przykładzie  procesu, który kancelaria prowadziła dla kilkudziesięciu polskich pracowników zatrudnionych przy budowę elektrowni atomowej we Flamanville i oddelegowanych przez firmę, której siedziba mieściła się na Cyprze pokazuje poszczególne etapy postepowania przed sadami pracy, sadami karnymi, sadami apelacyjnymi, sadem kasacyjnym jak i Trybunałem sprawiedliwości w Luksemburgu.

Artykuł zarazem stanowi przegląd aktualnego orzecznictwa sadu kasacyjnego i Trybunału sprawiedliwości.