Kancelaria reprezentowała żonę i dzieci jako oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym przeciwko przedsiębiorstwo, które zostało skazane za nieumyślne spowodowanie śmierci męża i ojca

Przedsiębiorstwo przeprowadziło modyfikacje w funkcjonowaniu urządzeń – taśmociągu nie sprawdzając ich pod katem możliwości spowodowania wypadku.

Przedsiębiorstwo to zostało skazane na kare grzywny 200 000 euro za nieumyślne spowodowanie śmierci jak również na kare 20 000 euro grzywny  za inne występki przewidziane przez kodeks pracy.

Sąd zarządził również publikacje wyroku w prasie.

Skazanie to przesądza, że w postępowaniu cywilnym wdowa i dzieci dostana zadośćuczynienie (które nie jest przewidziane przez kodeks ubezpieczeń jeżeli chodzi o wypadki bez winy pracodawcy) jak również zostanie podwyższona renta dla wdowy i dzieci

Oddelegowanie do pracy – dokumenty

W jednej ostatnio prowadzonych spraw  URSSAF, który kontroluje przestrzeganie przepisów o oddelegowaniu, nie stwierdził żadnych istotnych uchybień. Tymczasem zostały nałożone kary za późne przekazanie tłumaczeń dokumentów ( umowy o prace, pasków płacowych). Jest wskazane więc, aby równolegle z redakcją po polsku była robiona redakcja po francusku.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wynikający z traumy powypadkowej

Ostatnio kancelaria otrzymała bardzo duże odszkodowanie dla kierowcy, który nie doznał żadnych uszkodzeń ciała, ale stwierdzono u niego rozległą traumę powypadkową. Wypadek został spowodowany przez kierowcę, który nagle rozpoczął manewr wyprzedzania i doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem kierowanym przez klienta kancelarii. Spowodowana trauma- nagła wizja śmierci – pociągnęła za sobą niezdolność do prowadzenia pojazdów ciężarowych i w konsekwencji utratę zarobków, jako zawodowy kierowca pojazdów ciężarowych w transporcie międzynarodowym. Klient otrzymał odszkodowanie w wysokości odpowiadającej jego hipotetycznej pracy do wieku emerytalnego.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za śmierć kierowcy – rozładunek towaru we Francji

Odszkodowanie Śmierć rozładunek Towaru -W dniu 5 lipca 2018 r. około godziny 8.30 polski kierowca ciężarówki uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy podczas wykonywania dostawy dla sklepu OOGARDEN.

Pracownicy firmy OOGARDEN odmówili rozładunku towaru, twierdząc, że ładunek jest niestabilny i możne dojść do jego zsunięcia.

Kierowca powiadomił swojego pracodawce, ale nie otrzymał instrukcji co dalej i został wręcz zmuszony przez pracowników firmy do zabezpieczenia ładunku przed wycofaniem pojazdu z hali.

W trakcie zabezpieczenia materiały zsunęły się na niego, powodując jego natychmiastową śmierć.

Czytaj dalej Odszkodowanie za śmierć kierowcy – rozładunek towaru we Francji

Odszkodowanie po śmierci kierowcy – renta po śmiertelnym wypadku Francja

Odszkodowanie po śmierci kierowcy – renta po śmiertelnym wypadku Francja

Kierowca, który pracował dla włoskiej firmy telefonicznie został powiadomiony przez swojego kolegę, który pracował we Francji dla francuskiej firmy transportowej, ze jest wolne miejsce dla kierowcy ładunków niebezpiecznych. Natychmiast przyjechał do Francji gdzie na parkingu szef firmy francuskiej przekazał mu samochód z niebezpiecznym ładunkiem do Hiszpanii. Żadna umowa pracy nie została spisana. W drodze powrotnej kierowca został znaleziony martwy w środku pustej cysterny, w miejscu nieznacznie oddalonym od trasy powrotu.

Czytaj dalej Odszkodowanie po śmierci kierowcy – renta po śmiertelnym wypadku Francja

Godziny nadliczbowe – ważna decyzja sądu kasacyjnego

Niezwykle ważna decyzja została wydana we wrześniu 2021 r. przez Sad Kasacyjny w Paryżu dotycząca zapłaty za godziny nadliczbowe. (Godziny nadliczbowe odszkodowanie adwokat Francja)

Dotychczasowe orzecznictwo uznawało, że przedstawienie przez pracownika wykazu przepracowanych godzin nadliczbowych, np. zanotowanych w kalendarzu czy wskazanych w wystosowanych przez niego mailach jest niewystarczające, aby udowodnić fakt ich przepracowania, a tym samym otrzymać zapłatę.

Czytaj dalej Godziny nadliczbowe – ważna decyzja sądu kasacyjnego

Artykuły w prasie o naszej kancelarii Polskich adwokatów we Francji

Poniżej mogą Państwo przeczytać kilka artykułów o działalności naszej Kancelarii polskich adwokatów we Francji:

portal money.plSprawa pracowników nielegalnie zatrudnionych przy budowie elektrowni atomowej w Flamanville

prawo.pl – Sprawa pracowników nielegalnie zatrudnionych przy budowie elektrowni atomowej w Flamanville

Gazeta Wyborcza – nielegalni pracownicy, odszkodowania walczy Adwokat Władysław Lis

iFrancja.pl – Wyrok sądu apelacyjnego w procesie przeciwko Atlanco i Bouygues TP

Ouest-france.fr – sprawa opisana w języku francuskim

liberation.fr – sprawa opisana w języku francuskim

Ważne sprawy

We francuskim miesięczniku ”Droit social 2021”, strona 335 w którym umieszczane są artykuły największych specjalistów prawa pracy ukazał się artykuł Pani Fabienne Muller, wykładowcy z Uniwersytetu ze Strasburga.

Artykuł ten  na przykładzie  procesu, który kancelaria prowadziła dla kilkudziesięciu polskich pracowników zatrudnionych przy budowę elektrowni atomowej we Flamanville i oddelegowanych przez firmę, której siedziba mieściła się na Cyprze pokazuje poszczególne etapy postepowania przed sadami pracy, sadami karnymi, sadami apelacyjnymi, sadem kasacyjnym jak i Trybunałem sprawiedliwości w Luksemburgu.

Artykuł zarazem stanowi przegląd aktualnego orzecznictwa sadu kasacyjnego i Trybunału sprawiedliwości.