Nowości z działalności kancelarii

Ostatnio kancelaria otrzymała dwa wyroki sądów apelacyjnych, m. in. w Paryżu, w których sąd uznał, że podstawa wyliczenia odszkodowania z tytułu utraconych zarobków dla pracowników oddelegowanych czy kierowców pojazdów w transporcie międzynarodowym są również wypłacane diety.

Zważywszy, ze wypłacane diety to jest często trzykrotna wartość pensji podstawowej (dla kierowców) wypłacanej w Polsce ma to olbrzymie znaczenie dla wyliczenia odszkodowania nie tylko dla pracowników, ale w przypadku ich śmierci dla ich rodzin. Wcześniej polubownie kancelaria otrzymywała już odszkodowania wliczając w to diety, ale wyroki sadów apelacyjnych już jednoznacznie tą sprawę przesadziły.

W ostatnich tygodniach w prowadzonych przez kancelarie sprawach zapadły wyroki międzynarodowego trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu i sadu kasacyjnego w Paryżu, które jednoznacznie przesadziły, ze w przypadku nieprawidłowości w oddelegowaniu firma francuska, która przyjmuje pracowników oddelegowanych jest solidarnie odpowiedzialna z firma oddelegowująca, nie tylko za wyrównanie plac do poziomu francuskiego, ale również za odszkodowanie z tytułu tzw. pracy na czarno.

Za prace na czarno uważana jest sytuacja nie tylko wtedy jeżeli firma oddelegowująca nie ubezpiecza pracowników w kraju, w którym ma siedzibę, tzw. certyfikaty A1, ale np. jeżeli w kraju, w którym ma siedzibę nie ma żadnej działalności poza praca biurowa.

W pewnych sytuacjach nawet jeżeli pracownik dysponuje tzw. certyfikat A1 (certyfikat ten, który niekoniecznie musi mieć pracownik przy sobie w momencie oddelegowania, ale do którego ma prawo, aby został wydany przez ZUS) to jeżeli ten certyfikat nie został wydany zgodnie z przepisami europejskimi to wtedy również taka sytuacja jest uznawana za prace na czarno.

W konkretnych sprawach pracownicy dysponowali certyfikatami A1, ale zostały one anulowane przez kasę chorych, które je wydala (cypryjska) gdyż pracownicy nie wykonywali żadnej pracy na Cyprze przed oddelegowaniem, nie mieszkali tam jak również agencja pracy tymczasowej, która miała tam swoja siedzibę nie prowadziła tam żadnej działalności.