Godziny nadliczbowe – ważna decyzja sądu kasacyjnego

Niezwykle ważna decyzja została wydana we wrześniu 2021 r. przez Sad Kasacyjny w Paryżu dotycząca zapłaty za godziny nadliczbowe. (Godziny nadliczbowe odszkodowanie adwokat Francja)

Dotychczasowe orzecznictwo uznawało, że przedstawienie przez pracownika wykazu przepracowanych godzin nadliczbowych, np. zanotowanych w kalendarzu czy wskazanych w wystosowanych przez niego mailach jest niewystarczające, aby udowodnić fakt ich przepracowania, a tym samym otrzymać zapłatę.

Sad Kasacyjny przypomniał, że również na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia dowodów na przepracowane godziny i w sytuacji jeżeli pracodawca nie przedstawia żadnych elementów dotyczących czasu pracy to samo zestawienie godzin nadliczbowych przez pracownika może być uznane za wystarczające.

Sad kasacyjny przypomniał również, ze na pracodawcy spoczywa obowiązek trzymania dokumentacji do dyspozycji inspekcji pracy tak, aby na podstawie tego dokumentu można stwierdzić ile godzin pracownik przepracował.

W dotychczasowej praktyce pracodawca ograniczał się do negowania pracy w godzinach nadliczbowych i pracownik mając tylko zestawienie niestety nie otrzymywał pozytywnej decyzji.

tags: Godziny nadliczbowe odszkodowanie adwokat Francja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *