Kancelaria reprezentowała żonę i dzieci jako oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym przeciwko przedsiębiorstwo, które zostało skazane za nieumyślne spowodowanie śmierci męża i ojca

Przedsiębiorstwo przeprowadziło modyfikacje w funkcjonowaniu urządzeń – taśmociągu nie sprawdzając ich pod katem możliwości spowodowania wypadku.

Przedsiębiorstwo to zostało skazane na kare grzywny 200 000 euro za nieumyślne spowodowanie śmierci jak również na kare 20 000 euro grzywny  za inne występki przewidziane przez kodeks pracy.

Sąd zarządził również publikacje wyroku w prasie.

Skazanie to przesądza, że w postępowaniu cywilnym wdowa i dzieci dostana zadośćuczynienie (które nie jest przewidziane przez kodeks ubezpieczeń jeżeli chodzi o wypadki bez winy pracodawcy) jak również zostanie podwyższona renta dla wdowy i dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *