ODPOWIEDZIALNOSC FUNDUSZU GWARANCYJNEGO ZA SZKODY MATERIALNE:

Osoba, która jest ofiara kradzieży, oszustwa, albo jej mienie zostało zniszczone lub uszkodzone może zadąć od Funduszu Gwarancyjnego odszkodowania do wysokości 4 692 euro.

Musza być spełnione warunki:

  • dochody osoby pokrzywdzonej nie mogą przekraczać 18 768 euro (możliwy jest wyższy pułap, jeżeli osoba pokrzywdzona ma na utrzymaniu albo dzieci albo rodziców)
  • sprawca jest nieznany albo niewypłacalny,
  • niemożliwe jest otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela,
  • ofiara znajduje się na wskutek takiego zdarzenia w trudnej sytuacji materialnej lub psychologicznej

Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony to można również otrzymać odszkodowanie pod warunkiem, że sprawca został prawomocnie skazany karnie i wtedy odpowiedni fundusz wypłaca odszkodowanie oczywiście w ograniczonej kwocie.