Wypadek drogowy we Francji – odszkodowanie

Wypadek drogowy we Francji – odszkodowanie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH

Gabinet często interweniuje jako pełnomocnik strony cywilnej dla rodzin osób, które utraciły życie lub osób poszkodowanych, które odniosły ciężkie obrażenia na skutek przestępstw.

Wypadek drogowy we Francji – odszkodowanie

Trzeba wiedzieć, że we Francji funkcjonuje odpowiedni fundusz gwarancyjny, który pokrywa szkody zarówna na zdrowiu jak i ekonomiczne, tak jakby chodziło o normalne ubezpieczenie.

Jest w interesie osób poszkodowanych (lub ich rodzin), od początku interesować się postępowaniem karnym, aby w razie potrzeby wnioskować o odpowiednie przeprowadzenie dowodów i wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy w procesie.

Chodzi o to, aby w postępowaniu karnym wykazać, że osoba poszkodowana nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia w sposób istotny. Gdyż w przeciwnym wypadku może być pozbawiona odszkodowania lub to odszkodowanie może być zmniejszone.

W praktyce zdarza się często, że przyznanie odszkodowania może nastąpić bez czekania na zakończenie sprawy karnej przez odpowiednią komisję, która działa przy sądzie okręgowym jeżeli z postępowania karnego nie wynika, że osoba pokrzywdzona przyczyniła się w stopniu znacznym do szkody.

W wypadku wątpliwości co do przyczynienia się osoby pokrzywdzonej do szkody, rozpatrzenie sprawy przez komisję następuje po zakończeniu postępowania karnego.

Przed funduszem gwarancyjnym można otrzymać m.in. zapłatę alimentów, jeżeli osoba która była ofiarą np. morderstwa, była zobowiązana do ich płacenia , nie mówiąc o zadośćuczynieniu , czy straty ekonomiczne dla żony/partnerki czy w szczególnych przypadkach dla rodziców jeżeli wykaże się że byli na utrzymaniu ofiary przestępstwa.

Kancelaria otrzymała w kilku sprawach dosyć duże odszkodowania dla osób, które zostały pobite, a sprawcy pobicia nie zostali ustaleni. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDUSZU GWARANCYJNEGO ZA SZKODY MATERIALNE:

Osoba, która jest ofiara kradzieży, oszustwa, albo jej mienie zostało zniszczone lub uszkodzone może zadać od Funduszu Gwarancyjnego odszkodowania do wysokości 4 692 euro.

Muszą być spełnione warunki:

– dochody osoby pokrzywdzonej nie mogą przekraczać 18 768 euro (możliwy jest wyższy połap jeżeli osoba pokrzywdzona ma na utrzymaniu albo dzieci albo rodziców)

– sprawca jest nieznany albo niewypłacalny,;

niemożliwe jest otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela,

– ofiara znajduje się na wskutek takiego zdarzenia w trudnej sytuacji materialnej lub psychologicznej

Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony to można również otrzymać odszkodowanie pod warunkiem, ze sprawca został prawomocnie skazany karnie i wtedy odpowiedni fundusz wypłaca odszkodowanie zaliczkę na odszkodowanie.

Wypadek drogowy we Francji – odszkodowanie