Odszkodowanie za śmierć kierowcy – rozładunek towaru we Francji

Odszkodowanie Śmierć rozładunek Towaru -W dniu 5 lipca 2018 r. około godziny 8.30 polski kierowca ciężarówki uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy podczas wykonywania dostawy dla sklepu OOGARDEN.

Pracownicy firmy OOGARDEN odmówili rozładunku towaru, twierdząc, że ładunek jest niestabilny i możne dojść do jego zsunięcia.

Kierowca powiadomił swojego pracodawce, ale nie otrzymał instrukcji co dalej i został wręcz zmuszony przez pracowników firmy do zabezpieczenia ładunku przed wycofaniem pojazdu z hali.

W trakcie zabezpieczenia materiały zsunęły się na niego, powodując jego natychmiastową śmierć.

Rodzina zmarłego złożyła doniesienie do polskiego prokuratora.

Ten ostatni oddalił sprawę, uznając, że wypadek nastąpił wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika.

Poinformowany o tej decyzji prokurator francuski również wydał zawiadomienie o umorzeniu postępowania na podstawie zasady, ze sprawa została już osadzona w Polsce.

Ta francuska zasada jak również polska stanowi, że prawomocne orzeczenie jest wiążące dla stron i uniemożliwia innym sądom ponowne rozstrzygnięcie tego samego sporu.

Na tym etapie kancelaria otrzymała zlecenie od rodziny zajęcia sie sprawa.

Kancelaria złożyła zażalenie na decyzje prokuratora francuskiego do Prokuratora Generalnego przy Sądzie Apelacyjnym, aby uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy, zwracając uwagę na to, że zawiadomienie o umorzeniu postępowania, nawet pochodzące od zagranicznego prokuratora (w tym przypadku polskiego), nie ma mocy prawomocnego wyroku, a zatem nie ma powagi rzeczy osądzonej.

Nic nie stało wiec na przeszkodzie, aby formalnie sądy francuskie mogły osadzić tę sprawę.

Z uwagi na argumenty podnoszone przez kancelarie, m. in. oparte oświadczeniami innych kierowców zatrudnionych w firmie, które wskazywały, że pracodawca polski był informowany o niewłaściwym ładowaniu u dostawcy towaru oraz niezwykle ciężkie skutki – śmierć kierowcy, prokurator generalny wydal polecenie prokuratorowi właściwemu, który wcześniej nadzorował sprawę, aby kontynuować dochodzenie.

W wyniku tego dochodzenia sprawa została osadzona przez karny i pracodawca został skazany za nieumyślone spowodowanie śmierci i w konsekwencji uznał prawo rodziny do odszkodowania.

Odszkodowanie Śmierć rozładunek Towaru

czytaj również ….

o nas piszą inni zapoznaj się z artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *