PRZEMYT

KONFISKATA SAMOCHODÓW PRZEZ SĄDY I ZATRZYMANYCH PRZEZ URZĘDY CELNE W SPRAWACH PRZEMYTNICZYCH

Kancelaria występuje w wielu sprawach do Urzędu Celnego o zwrot zajętych samochodów albo też do sądów o zwrot samochodów skonfiskowanych.

Zdarza się, że sąd orzeka konfiskatę samochodu mimo, że nie należy on do osoby skazanej za przemyt.

W większości przypadków wyroki zapadają w tzw. trybie przyspieszonym w ciągu 2-3 dni od daty zatrzymania, tak że właściciel samochodu nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby interweniować w sądzie na rozprawie.

Ostatnio Kancelaria otrzymała kilka decyzji sądów zarządzających zwrot samochodów mimo, że orzeczona została konfiskata.

Oczywiście trzeba wytoczyć oddzielne postępowanie albo też, jeżeli jest apelacja osoby skazanej od wyroku, wystąpić ze stosownymi wnioskami przed sądem apelacyjnym.

Jeżeli właściciel samochodu dowie się o zatrzymaniu kierowcy, to powinien natychmiast przystąpić do sprawy ze stosownymi wnioskami, żeby nie została orzeczona konfiskata.

Konfiskata powoduje bowiem unieruchomienie pojazdu i straty na kilka tygodni lub miesięcy, zanim nie uzyska się ponownej decyzji sądu, niezależnie od ewentualnych kosztów składowania samochodu. Zdarza się nawet, że jeżeli w I instacji została zasądzona konfiskata, to mimo apelacji, następuje sprzedaż, stąd konieczność podjęcia natychmiastowych działań.