Czym się zajmujemy?

KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU NA TERENIE CAŁEJ FRANCJI SPRAW:

Wypadków komunikacyjnych  – Dochodzenie odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, jak również dla przedsiębiorstw

Pracowniczych i wypadków przy pracy

Dochodzenia roszczeń dla osób poszkodowanych lub ich rodzin jeżeli  osoba pokrzywdzona jest ofiarą przestępstwa

Spadkowych

Dochodzenia roszczeń z tytułu niezapłaconych zobowiązań (Faktury, należności za wykonane usługi)

Reprezentowania polskich przedsiębiorstw i osób fizycznych przed sądami, jak również przed organami kontrolnymi (inspekcja pracy i URSSAF – odpowiednik polskiego ZUS)  w sprawach dotyczących pracowników oddelegowanych oraz reprezentowanie przed urzędami celnymi w sprawach o wykroczenia i przestępstwa celne

Współpracujemy z  kancelariami adwokackimi i radcowskimi na ternie całej Polski.

WYPADKI DROGOWE I INNE

Co osoba poszkodowana powinna wiedzieć 

W kilku prowadzonych sprawach okazało się, że u osób poszkodowanych przyjętych na pogotowie, czy nawet do krótkiego pobytu w szpitalu nie stwierdzono pewnych uszkodzeń ciała, które były związane z wypadkiem. Uszkodzenia zostały stwierdzone znacznie później przez lekarzy czy szpital w Polsce. Powodowało to trudności w wykazaniu związku przyczynowego między wypadkiem a skutkami, jeżeli zostały stwierdzone później. Czytaj dalej WYPADKI DROGOWE I INNE

Sprawy pracownicze i wypadki przy pracy

UWAGA- Wypadek przy pracy czy choroba – pracownik nie zgłoszony do URSSAF

Niezwykle duża ilość moich klientów, mimo, że posiadają umowę o pracę, dostają biuletyny płacowe i wynagrodzenie na konto, nie jest zgłaszana do URSSAF przez pracodawcę. W związku z powyższym nie są płacone jakiekolwiek składki, co czyni niezwykle trudnym dochodzenie odszkodowania w przypadku wypadku lub nawet o wypłatę zasiłku chorobowego.

Jest wskazane, aby pracownik mając nawet kontrakt i biuletyny płacowe, sprawdził w URSSAF, czy został zgłoszony. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zgłoszenie pracownika przed rozpoczęciem pracy i dostarczenie mu kopii tego zwolnienia.

Co jest konieczne do zachowania prawa do zasiłku chorobowego i do leczenia w przypadku wyjazdu do Polski

Czytaj dalej Sprawy pracownicze i wypadki przy pracy

POTRZEBUJESZ POMOCY ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Gabinet Adwokacki

Władysław LIS i Milosz Paul LIS

17, RUE DES TANNEURS
13100 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

TEL.: 0033 442 96 15 74

FAX: 0033 442 23 92 48

email: wlalis@free.fr 
lub
lis.avocat@gmail.com

www.wlalis.eu