Odszkodowanie od Funduszu Gwarancyjnego po wypadku we Francji

Kiedy masz prawo do odszkodowania od Funduszu Gwarancyjnego po wypadku we Francji?

Akty kryminalne i przemoc

Jeżeli doznasz szkody we Francji na skutek przestępstwa lub rozboju.

Odszkodowanie za zniszczone lub skradzione mienie

Jeżeli jesteś ofiarą kradzieży, oszustwa, albo Twoje mienie zostało zniszczone lub uszkodzone.

Skonsultuj swoją sprawę o odszkodowanie we Francji!

Skorzystaj z niezobowiązującej konsultacji prawnej polskiego adwokata we Francji. Sprawdź czy masz prawo do odszkodowania.

Adwokat Władysław Lis
Adwokat Władysław Lis

“Dochodzenie roszczeń powypadkowych we Francji wymaga znajomości prawa i procedur. Reprezentuję poszkodowanych we Francji Polaków już od 30 lat! Jeżeli chcesz skonsultować swoją sprawę, wyślij do nas zgłoszenie.”

  Kiedy za szkody odpowiada Fundusz Gwarancyjny?

  Trzeba wiedzieć, że we Francji funkcjonuje odpowiedni fundusz gwarancyjny, który pokrywa szkody zarówna na zdrowiu jak i ekonomiczne, tak jakby chodziło o normalne ubezpieczenie.

  Jest w interesie osób poszkodowanych (lub ich rodzin), od początku interesować się postępowaniem karnym, aby w razie potrzeby wnioskować o odpowiednie przeprowadzenie dowodów i wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy w procesie.

  Chodzi o to, aby w postępowaniu karnym wykazać, że osoba poszkodowana nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia w sposób istotny. Gdyż w przeciwnym wypadku może być pozbawiona odszkodowania lub to odszkodowanie może być zmniejszone.

  W praktyce zdarza się często, że przyznanie odszkodowania może nastąpić bez czekania na zakończenie sprawy karnej przez odpowiednią komisję, która działa przy sądzie okręgowym jeżeli z postępowania karnego nie wynika, że osoba pokrzywdzona przyczyniła się w stopniu znacznym do szkody.

  W wypadku wątpliwości co do przyczynienia się osoby pokrzywdzonej do szkody, rozpatrzenie sprawy przez komisję następuje po zakończeniu postępowania karnego.

  Przed funduszem gwarancyjnym można otrzymać m.in. zapłatę alimentów, jeżeli osoba która była ofiarą np. morderstwa, była zobowiązana do ich płacenia , nie mówiąc o zadośćuczynieniu , czy straty ekonomiczne dla żony/partnerki czy w szczególnych przypadkach dla rodziców jeżeli wykaże się że byli na utrzymaniu ofiary przestępstwa.

  Kancelaria otrzymała w kilku sprawach dosyć duże odszkodowania dla osób, które zostały pobite, a sprawcy pobicia nie zostali ustaleni.

  Kiedy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody materialne?

  Osoba, która jest ofiara kradzieży, oszustwa, albo jej mienie zostało zniszczone lub uszkodzone może zadać od Funduszu Gwarancyjnego odszkodowania do wysokości 4 692 euro.

  Muszą być spełnione warunki:

  – dochody osoby pokrzywdzonej nie mogą przekraczać 18 768 euro (możliwy jest wyższy połap jeżeli osoba pokrzywdzona ma na utrzymaniu albo dzieci albo rodziców)

  – sprawca jest nieznany albo niewypłacalny,;

  – niemożliwe jest otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela,

  – ofiara znajduje się na wskutek takiego zdarzenia w trudnej sytuacji materialnej lub psychologicznej

  Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony to można również otrzymać odszkodowanie pod warunkiem, ze sprawca został prawomocnie skazany karnie i wtedy odpowiedni fundusz wypłaca odszkodowanie zaliczkę na odszkodowanie.