Dochodzenie odszkodowania po wypadku drogowym we Francji

Dochodzenie odszkodowań we Francji

Odszkodowanie za wypadek samochodowy we Francji

Pomoc adwokacka po wypadku samochodowym we Francji

Odszkodowanie za wypadek motocyklowy we Francji

Reprezentacja po wypadku motocyklowym we Francji

Odszkodowanie za potrącenie pieszego we Francji

Odszkodowania za potrącenia pieszych i rowerzystów we Francji

Pomoc prawna po wypadku we Francji obejmuje

Analiza prawna dokumentacji szkody

Kancelaria analizuje dokumentację szkody – raporty policji z miejsca wypadku oraz dokumentację szkody. Analizy są dokonywane bezpłatnie.

Organizacja ekspertyzy medycznej

Kancelaria organizuje ekspertyzę medyczną, uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji od początku zaistnienia szkody jak również uczestniczy w każdej ekspertyzie medycznej.

Korespondencja przedsądowa z ubezpieczycielem

Działania prawne przedsądowe wobec ubezpieczyciela odpowiedzialnego za likwidację szkody we Francji

Reprezentacja w sądzie we Francji

Reprezentacja poszkodowanych we Francji w postępowaniu przed sądem o odszkodowanie

Skonsultuj swoją sprawę o odszkodowanie we Francji!

Skorzystaj z niezobowiązującej konsultacji prawnej polskiego adwokata we Francji. Sprawdź czy masz prawo do odszkodowania.

Adwokat Władysław Lis
Adwokat Władysław Lis

“Dochodzenie roszczeń powypadkowych we Francji wymaga znajomości prawa i procedur. Reprezentuję poszkodowanych we Francji Polaków już od 30 lat! Jeżeli chcesz skonsultować swoją sprawę, wyślij do nas zgłoszenie.”

  Co warto wiedzieć po wypadku we Francji?

  W kilku prowadzonych sprawach okazało się, że u osób poszkodowanych przyjętych na pogotowie czy nawet do krótkiego pobytu w szpitalu nie stwierdzono pewnych uszkodzeń ciała, które były związane z wypadkiem.

  Uszkodzenia zostały stwierdzone znacznie później przez lekarzy lub szpital w Polsce. Powoduje to trudności w wykazaniu związku przyczynowego między wypadkiem a skutkami, jeżeli zostały stwierdzone później.

  Certicival initial

  W ekspertyzie lekarskiej, która jest podstawą do wyliczenia konsekwencji finansowych wypadku, pierwszym dokumentem, który trzeba przedstawić jest tzw. Certicival initial (o ten certyfikat trzeba się zawsze upomnieć po wyjściu z pogotowia lub szpitala, niezależnie od całości dokumentacji lekarskiej, której można zażądać później albo wziąć przy wyjściu ze szpitala, jeśli pobyt jest dłuższy).

  Leczenie powypadkowe w Polsce

  W związku z powyższym jest wskazane, aby natychmiast po przyjeździe do Polski, jeżeli występują dolegliwości, które nie były uwzględnione w Certificat Initial, przeprowadzić stosowne badania. Wyniki tych badań pozwolą na wykazanie związku przyczynowego między wypadkiem a stwierdzonymi później konsekwencjami.

  W przypadku, jeżeli czas oczekiwania na niektóre badania jest długi, trzeba zachować lub otrzymać zaświadczenie, kiedy wniosek o takie badanie został złożony.

  Jest również konieczne zachowanie wszelkiej dokumentacji lekarskiej z przeprowadzonych badań, rehabilitacji, przydatne są również kopie recept, aby wykazać, że osoba poszkodowana rzeczywiście się leczyła.

  Dokumentacja i koszty leczenia

  Trzeba również dokumentować wszystkie poniesione koszty (honoraria lekarzy, rehabilitantów, koszty lekarstw, protez, przejazdów etc.).

  Ochrona pieszych i rowerzystów po wypadku we Francji

  Jeżeli doznałeś/aś szkody w wypadku we Francji jako pieszy lub rowerzysta, masz prawo do odszkodowania. Prawo we Francji chroni pieszych przyznając im bezwzględna prawo do odszkodowania.

  Jakie odszkodowania po wypadku drogowym we Francji?

  Doznałeś szkody w wypadku drogowym we Francji i nie wiesz o jakie odszkodowania możesz się ubiegać? To tylko niektóre z roszczeń o jakie możesz się starać po wypadku.

  Cierpienie i ból fizyczny i psychiczny

  Gdy doznasz uszczerbku fizycznego lub psychicznego po wypadku we Francji.

  Czasowy uszczerbek na zdrowiu

  Gdy jesteś niezdolny do funkcjonowania po wypadku.

  Trwały uszczerbek na zdrowiu

  Gdy doznasz trwałego uszczerbku w wypadku

  Szkoda estetyczna

  Gdy doznasz szkody natury estetycznej (np. blizny).

  Utracone przyszłe zarobki

  Gdy utracisz możliwość zarobkowania

  Utrudnienie wykonywania zawodu

  Gdy nie możesz wykonywać zawodu po wypadku we Francji.

  Koszty dostosowanie samochodu i mieszkania

  Gdy wypadek powoduje inwalidztwo i wymagane jest dostosowanie mieszkania lub samochodu.

  Niemożliwość wykonywania działalności sportowej lub rekreacyjnej

  Gdy wypadek wyłącza poszkodowanego z uprawiania sportu.