Czy naganne zachowanie pieszego wyklucza odszkodowanie dla niego lub w przypadku jego śmierci dla rodziny?

Ostatnio kancelaria miała cztery sprawy wypadków, w której ofiarami śmiertelnymi byli niestety piesi.

Przypadek a:

W nocy ofiara wjechała rowerem na autostradę i niestety poniosła śmierć na wskutek śmiertelnego potracenia przez samochód (rowerzysta według ustawodawstwa francuskiego jest traktowany jako pieszy)

Rodzina otrzymała zadośćuczynienie gdyż okazało się, ze ofiara była inwalidą w 80%. W tym przypadku jak również jeżeli ofiara jest osoba niepełnoletnia nie mająca 16 lat lub osoba powyżej 70-go roku maja one prawo do pełnego odszkodowania i nie można w stosunku do nich podnosić zarzutów, że dopuścili się ciężkiego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypadek b:

W innym wypadu również pieszy wszedł w nocy na autostradę i został śmiertelnie potracony.

Taka sytuacja cytowana często w podręcznikach i orzecznictwie wyklucza prawo do odszkodowania.

Niemniej jednak na podstawie zeznań udało się wykazać przed sądem, ze ofiara na dwa dni poprzedzające wypadek zachowywała się dziwnie co było szokujące dla otoczenia i dla pracodawcy.

To zachowanie było typowe dla kogoś kto miał ukryta boreliozę na wskutek ugryzienia przez kleszcza.

Mimo, ze to zakażenie kleszczem miało miejsce wiele lat przed wypadkiem i nie było dokumentacji lekarskiej udało się wykazać, ze ujawniła się ona przed wypadkiem i spowodowała, ze ofiara była w stanie ograniczonej świadomości – confusion mentale.

Przypadek c:

Kierowca samochodu stwierdza, ze zapaliła się przyczepa załadowana zwierzętami i miało to miejsce na nieoświetlonej autostradzie. Natychmiast podjął akcje ratunkowa wychodząc z szoferki i nie ostawiając znaków ostrzegawczych i nie zakładając kamizelki. W tych okolicznościach został śmiertelnie potracony.

Ubezpieczenie podnosiło do apelacji włącznie ciężkie naruszenie zasad bezpieczeństwa, niemniej jednak sąd uwzględnił argumentacje kancelarii, ze była to akcja spontaniczna i ze nie podjecie tej akcji mogło prowadzić konsekwencjami dla innych uczestników ruchu.

Przypadek d:

Podobna sytuacja wystąpiła gdy kierowca ciężarówki na autostradzie w nocy podczas deszczu przystąpił do wymiany kola. Również rodzina dostała odszkodowanie.

Kancelaria uzyskała odszkodowanie dla żony której mąż uległ ciężkiemu wypadkowi, któremu towarzyszyła w szpitalu przez wiele tygodni i niepokój o jego życie wywołał stan depresyjny. 

Przypadek e:

Kancelaria uzyskała odszkodowanie dla żony, której mąż uległ ciężkiemu wypadkowi, któremu towarzyszyła w szpitalu przez wiele tygodni i niepokój o jego życie wywołał stan depresyjny. 

Przypadek f

Kancelaria niezależnie od zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej uzyskuje bardzo często odszkodowanie dla osoby bliskiej z tytułu cierpień jeżeli stan osoby poszkodowanej jest tak ciężki, że w każdej chwili może nastąpić śmierć.